Tags: Reinsdyrkjøtt

Aage Pedersen AS reinslakteri

Grenvn., , , 9845

www.reinslakteriet.no

Reindriften er primærnæring med dype historiske og kulturelle røtter i Nord- Norge. Vår bedrift har gjennom 50 år vært knyttet til videreforedling av reinkjøtt. Årlig foredler vi mellom 30.000-40.000 reinsdyr for de hjemlige middagsbord, vi samarbeider næ ...

Telephone78 92 62 00
Fax78 92 62 01
E-mail

, , 2643

www.nbg-nett.no/skabufjellmat/

Telephone61 29 55 43 ,IE,, 61 29 56 12 ,BR,
Fax61 29 20 45
E-mail

, , 2975

www.filefjell-reinlag.no

Telephone91 60 54 54
E-mail

Entreprenørv. 1 A, , , '8610

www.reinogvilt.no

Telephone75 12 23 00
Fax75 12 23 01
E-mail

, , 2977

www.reinskjott.no

Telephone41 52 73 64
E-mail

Stensåsen, , , '7374

www.stensaas.no

Telephone72 41 90 50
Fax71 42 90 51
E-mail

Filefjellstuene, , , '2985

www.filefjellstuene.no

Telephone61 36 77 48
Fax61 36 78 48
E-mail

Pipolavn. 5, , , '9935

www.varangervilt.no

Telephone78 99 57 10
Fax78 99 57 15
E-mail

Sist oppdatert...

7 September, 2015

Noen utvalgte oppføringer.

Politics

  Entertainment

   Business

    Sport

     Technology